За химическата промишленост

Нашите решения са толкова индивидуални, колкото вашите изисквания.

Сигурното си е сигурно! Lagermax като логистичен експерт в химическата промишленост предлага сигурност и най-високи стандарти за качество както за транспортиране, така и за съхранение на опасни вещества.

Складът за опасни товари на Lagermax (ADR склад) е част от концепцията за складиране на Lagermax. Поради регламента Севезо количествата стоки в склада за АРС винаги се разглеждат общо с целия поток от опасни стоки (Складиране и дистрибуция).

Редовното обучение и специално обучените служители осигуряват безпроблемен транспорт и съхранение на опасните товари. За редица специфични изисквания на национални и международни клиенти са разработени и реализирани собствени концепции заедно с клиентите.

Вашето лице за контакт

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Австрия
Т.: +43 662 40902561
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.