За химическата промишленост

Нашите решения са толкова индивидуални, колкото вашите изисквания.

Сигурното си е сигурно! Lagermax като логистичен експерт в химическата промишленост предлага сигурност и най-високи стандарти за качество както за транспортиране, така и за съхранение на опасни вещества.

Складът за опасни товари на Lagermax (ADR склад) е част от концепцията за складиране на Lagermax. Поради регламента Севезо количествата стоки в склада за АРС винаги се разглеждат общо с целия поток от опасни стоки (Складиране и дистрибуция).

Редовното обучение и специално обучените служители осигуряват безпроблемен транспорт и съхранение на опасните товари. За редица специфични изисквания на национални и международни клиенти са разработени и реализирани собствени концепции заедно с клиентите.

Вашето лице за контакт

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Австрия
Т.: +43 662 40902561