Lagermax - Vision, Mission, Werte

Управление на качеството и околната среда

Lagermax допринася за екологично, надеждно и рентабилно изпълнение на задачите по веригата на стойността.

Ангажимента кум нашите общи насоки, дава на групата Lagermax фундамент, който осигурява дългосрочния ни успех.

Lagermax е група ръководена от собствениците си и с предприемаческите си личности е пример надеждност и приемственост. Нашият стремеж е да осигурим, с лична отдаденост, икономически успешни логистични услуги, с висока стойност за клиента. Като интернационално действаща фирмена група Lagermax предоставя услуги за логистични системи с висока компетенция.

 

Lagermax се смята за партньор за сътрудничество на своите клиенти и допринася за екологичното, надеждно и икономично изпълнение на задачите по веригата на стойността.

 

Специалистите Lagermax Internationale Spedition GmbH е сертифицирана по

EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015. Нашият обект във Вилах е сертифициран по SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability). В допълнение, служителите в обработващата зона също са обучени по HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), като част от системата за управление на качеството.

 

Фирмата Lagermax Autotransport GmbH също е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.ръководни насоки

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.