Lagermax - Vision, Mission, Werte

Управление на качеството и околната среда

Lagermax допринася за екологично, надеждно и рентабилно изпълнение на задачите по веригата на стойността.

Ангажимента кум нашите общи насоки, дава на групата Lagermax фундамент, който осигурява дългосрочния ни успех.

Lagermax е група ръководена от собствениците си и с предприемаческите си личности е пример надеждност и приемственост. Нашият стремеж е да осигурим, с лична отдаденост, икономически успешни логистични услуги, с висока стойност за клиента. Като интернационално действаща фирмена група Lagermax предоставя услуги за логистични системи с висока компетенция.

 

Lagermax се смята за партньор за сътрудничество на своите клиенти и допринася за екологичното, надеждно и икономично изпълнение на задачите по веригата на стойността.

 

Специалистите Lagermax Logistics Austria GmbH е сертифицирана по

EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015. Нашият обект във Вилах е сертифициран по SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability). В допълнение, служителите в обработващата зона също са обучени по HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), като част от системата за управление на качеството.

 

Фирмата Lagermax Autotransport GmbH също е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.ръководни насоки