Експресна услуга AED

Бързо. По-бързо AED.

AED Alltime Express Distribution е висококачествена логистична система на групата компании Lagermax.

Железопътният Експресната услуга ден и нощ предлага идеалното решение, ако вашите стоки изискват много кратко време за доставка и надеждна, бърза доставка. Lagermax AED е един от лидерите на пазара в областта на експресните системи за нощен експрес в Австрия и Източна Европа.

Lagermax AED притежава сертификат за качество по EN ISO 9001:2015 и сертификат за околната среда по EN ISO 14001:2015.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.