Zollspezialisten beraten in Fragen von Zollsätzen, Zollkontingenten, Zollplafonds oder Einfuhrbeschränkungen.

Митнически формалности

Повече услуги за повече удовлетворение

Митническите специалисти Ви съветват по въпросите за митническите ставки, тарифните квоти, тарифните тавани или ограниченията при внос.

Lagermax обработва всички необходими формалности професионално и се грижи за всички необходими документи. Независимо дали в Европа или по света - дали за камиони, влакове, въздушни или морски товарни превози.

 

По този начин стоките пристигат безпроблемно за внос и износ лесно и без забавяне на местоназначението. За покупка и доставка на вътрешния пазар на ЕС, ще оформим за вас вашето Интрастат заявление, Lagermax ще събере данните със Statistik Austria. За контрол се предоставя месечна документация на хартия.

Нашите услуги

Вашето лице за контакт

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Thomas Renzl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Австрия
Т.: +43 662 40902354 Е.: +43(0)662/40 90-666
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.