Designs / Ideen

Дизайн/Идеи

"Modification with passion"

Творческата работилница на Lagermax

Благодарение на дългогодишния ни опит в областта на конструкцията на превозните средства, е възможно да се прехвърлят практически всички идеи за модификация първо върху хартия и след това върху световните пътища! С подкрепата на нашите изключителни дизайнери и конструктори ние сме готови за всичко!