Lkw Um-Einbauten

Преоборудване на тежкотоварни превозни средства

Искате да монтираме нещо - за нас няма невъзможни неща!

Lagermax предлага специални конструкции по всички шасита и решения, специално направени за Вашите конкретни заявки.

Верни на мотото "Искате да монтираме нещо", Lagermax прави платформи и товарни отделения с обща маса до 7,5 тона. Пожелание със специални вътрешно оборудване.

Преоборудване на тежкотоварни превозни средства

 "Искате да монтираме нещо"