Поправка на боята

Професионални, висококачествени бояджийски процеси.

Качеството съпътства целия процес на боядисване. Така че нашите услуги да са професионални и с високо качество още от самото начало.

С управлението на качеството съгласно ISO 9001 разполагаме с подходящ инструмент. Нашите бояджийни инсталации са на най-новото ниво на техниката. Ние предлагаме висококачествени услуги във всички производствени стъпки. Ето защо работим в нашата лаборатория с най-съвременни инструменти и процедури за тестване на материали.

Екологична отговорност чрез рекуперация на топлината с агрегати като мярка за енергоспестяване, устройство за спиране на въздуха или шумозаглушители, монтирани в тръбопроводите за входящия и изходящия въздух: Нашите бояджийски инсталации отговарят на най-новите екологични стандарти. Точно като материалите, които използваме. Защото сме наясно с отговорността ни към околна среда и бъдещите поколения.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.