Branchenlösungen in den Bereichen B2B und B2C

Складиране

Доставяме от 1920 година насам.
По традиция. От страст.

Логистичните решения на Lagermax означават: Индивидуални услуги, гъвкави процеси, точна доставка, както и комисиониране и опаковане.

Нашите Специалисти по логистика имат необходимото ноу-хау за най-различни индивидуални браншови решения в сферите бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към клиент (B2C). В началото се изготвя общ анализ на вашите желания и изисквания, последван от иновативни и ориентирани към бъдещето Логистични решения решения.

Складова логистика

Така че вашите стоки са на точното място в точното време.

Damit Ihre Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist

Услуги с добавена стойност

Проактивно проследяване на пратките и/или месечни отчети става толкова лесно, колкото и безпроблемно.

Value-Added-Services

Склад опасни товари

Lagermax има един от най-съвременните складове за опасни товари в Залцбург.