Branchenlösungen in den Bereichen B2B und B2C

Складиране

Доставяме от 1920 година насам.
По традиция. От страст.

Логистичните решения на Lagermax означават: Индивидуални услуги, гъвкави процеси, точна доставка, както и комисиониране и опаковане.

Нашите Специалисти по логистика имат необходимото ноу-хау за най-различни индивидуални браншови решения в сферите бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към клиент (B2C). В началото се изготвя общ анализ на вашите желания и изисквания, последван от иновативни и ориентирани към бъдещето Логистични решения решения.

Складова логистика

Така че вашите стоки са на точното място в точното време.

Damit Ihre Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist

Услуги с добавена стойност

Проактивно проследяване на пратките и/или месечни отчети става толкова лесно, колкото и безпроблемно.

Value-Added-Services

Склад опасни товари

Lagermax има един от най-съвременните складове за опасни товари в Залцбург.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.