Експресна услуга AED

Бързо. По-бързо AED.

AED Alltime Express Distribution е висококачествена логистична система на групата компании Lagermax.

Железопътният Експресната услуга ден и нощ предлага идеалното решение, ако вашите стоки изискват много кратко време за доставка и надеждна, бърза доставка. Lagermax AED е един от лидерите на пазара в областта на експресните системи за нощен експрес в Австрия и Източна Европа.

Lagermax AED притежава сертификат за качество по EN ISO 9001:2015 и сертификат за околната среда по EN ISO 14001:2015.