Air Cargo-Lösungen bieten Schnelligkeit und Flexibilität

Въздушен транспорт

Идеални въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа.


преди всичко бързина и гъвкавост.

Независимо дали трансконтинентални или в рамките на Европа - идеалните въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа, имат най-висок приоритет за Lagermax Spedition. Независимо дали става въпрос за резервации на линии или чартъри. Специалистите по въздушните товари разработват въздушнотранспортни решения отговарящи на нуждите - по целия свят, бързо, навреме, рентабилно и сигурни. Lagermax е гъвкава, за да отговори на всички нужди - от еднократен транспорт до редовни вериги за доставки.

 

“Транспортираме всичко за Вас.”