Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Частични и пълни товари

Lagermax гарантира покритие на територията на цяла Европа.

Чрез частични и пълни товари транспортът с тежкотоварни превозни средства на Lagermax осигурява снабдяване на територията на цяла Европа с оптимално координирани времена за транспортиране.

Спедиторската услуга FTL („Full Truck Load“) са пълни товари, при които една товарна пратка напълно натоварва тежкотоварното превозно средство, и при които стоките се вземат от изпращача и се доставят на получателя без претоварване.


Lagermax Spedition позволява освен пълните товари и така наречените LTL („Less Than Truckload“). Lagermax предоставя директна доставка на частичните товари до получателя, въпреки че тези пратки се транспортират по икономически причини с други частични товари.

Вашите предимства

  • Поръчка за пълни товари
  • Всеобхватно снабдяване
  • Координирани времена за транспортиране
  • Частични товари се доставят директно на получателя
  • Частичните пратки са икономически обосновани