Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Частични и пълни товари

Lagermax гарантира покритие на територията на цяла Европа.

Чрез частични и пълни товари транспортът с тежкотоварни превозни средства на Lagermax осигурява снабдяване на територията на цяла Европа с оптимално координирани времена за транспортиране.

Спедиторската услуга FTL („Full Truck Load“) са пълни товари, при които една товарна пратка напълно натоварва тежкотоварното превозно средство, и при които стоките се вземат от изпращача и се доставят на получателя без претоварване.


Lagermax Spedition позволява освен пълните товари и така наречените LTL („Less Than Truckload“). Lagermax предоставя директна доставка на частичните товари до получателя, въпреки че тези пратки се транспортират по икономически причини с други частични товари.

Вашите предимства

  • Поръчка за пълни товари
  • Всеобхватно снабдяване
  • Координирани времена за транспортиране
  • Частични товари се доставят директно на получателя
  • Частичните пратки са икономически обосновани
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.