Air Cargo-Lösungen bieten Schnelligkeit und Flexibilität

Въздушен транспорт

Идеални въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа.


преди всичко бързина и гъвкавост.

Независимо дали трансконтинентални или в рамките на Европа - идеалните въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа, имат най-висок приоритет за Lagermax Spedition. Независимо дали става въпрос за резервации на линии или чартъри. Специалистите по въздушните товари разработват въздушнотранспортни решения отговарящи на нуждите - по целия свят, бързо, навреме, рентабилно и сигурни. Lagermax е гъвкава, за да отговори на всички нужди - от еднократен транспорт до редовни вериги за доставки.

 

“Транспортираме всичко за Вас.”

Вашите предимства

  • Партньорска мрежа в световен мащаб в областта на въздушния транспорт
  • Внос и износ на групажни стоки
  • въздушни услуги въздушен транспорт чартърни
  • услуги специални превози
  • пълен контрол на транспорта
  • Ежедневни доставки в рамките на 24 часа
  • Митническо формалности в държавата на изпращане и местоназначение изготвяне на придружаваща
  • документация
  • превоз на опасни товари със самолет

Вашето лице за контакт

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Michael Neuwirth
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Австрия
Т.: +43 662 40902364
Lagermax Wien Internationale Spedition GmbH | Wien Michael Schäffer
Ailecgasse 36 1110 Wien, Австрия
Т.: +43 1 760302854 Е.: +43(0)1/769 49 35
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.