Air Cargo-Lösungen bieten Schnelligkeit und Flexibilität

Въздушен транспорт

Идеални въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа.


преди всичко бързина и гъвкавост.

Независимо дали трансконтинентални или в рамките на Европа - идеалните въздушнотранспортни връзки, съчетани с безупречна транспортна мрежа, имат най-висок приоритет за Lagermax Spedition. Независимо дали става въпрос за резервации на линии или чартъри. Специалистите по въздушните товари разработват въздушнотранспортни решения отговарящи на нуждите - по целия свят, бързо, навреме, рентабилно и сигурни. Lagermax е гъвкава, за да отговори на всички нужди - от еднократен транспорт до редовни вериги за доставки.

 

“Транспортираме всичко за Вас.”

Вашите предимства

  • Партньорска мрежа в световен мащаб в областта на въздушния транспорт
  • Внос и износ на групажни стоки
  • въздушни услуги въздушен транспорт чартърни
  • услуги специални превози
  • пълен контрол на транспорта
  • Ежедневни доставки в рамките на 24 часа
  • Митническо формалности в държавата на изпращане и местоназначение изготвяне на придружаваща
  • документация
  • превоз на опасни товари със самолет

Вашето лице за контакт

Lagermax Logistics Austria GmbH | Wien Michael Schäffer
Ailecgasse 36 1110 Wien, Австрия
Т.: +43 1 760302854 Е.: +43(0)1/769 49 35
Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Christoph Weber
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Австрия
Т.: +43 662 40902370