Новини за пътните такси Словакия

Така че винаги сте в крак с времето.

Въвеждане на пътни такси

31.12.2009 г.

Към 01 януари 2010 г. Словашката република въведе със закон № 25/2007 електронна система за пътни такси за всички МПС с брутно тегло на превозното средство над 3,5 тона. Въз основа на наредбата на Правителството на SR №350/2007, правилото се прилага за всички магистрали, скоростни и федерални пътища. Използваната преди това винетка е заменена.

 

Изчисляването на пътната такса ще се извършва оттук нататък с помощта на така нареченото OBU (On-Board-Unit) и зависи от изминатите километри, от емисионния клас на превозното средство, от допустимото общо тегло и от броя на осите.

 

За да се осигури прозрачност и контрол при по-нататъшното таксуване на този дистанционен данък, тези разходи се посочват във фактурата като отделни тарифни позиции.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.