Новини за пътните такси Словакия

Така че винаги сте в крак с времето.

Въвеждане на пътни такси

31.12.2009 г.

Към 01 януари 2010 г. Словашката република въведе със закон № 25/2007 електронна система за пътни такси за всички МПС с брутно тегло на превозното средство над 3,5 тона. Въз основа на наредбата на Правителството на SR №350/2007, правилото се прилага за всички магистрали, скоростни и федерални пътища. Използваната преди това винетка е заменена.

 

Изчисляването на пътната такса ще се извършва оттук нататък с помощта на така нареченото OBU (On-Board-Unit) и зависи от изминатите километри, от емисионния клас на превозното средство, от допустимото общо тегло и от броя на осите.

 

За да се осигури прозрачност и контрол при по-нататъшното таксуване на този дистанционен данък, тези разходи се посочват във фактурата като отделни тарифни позиции.