Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines

Lagermax se zabývá pouze korektními činnostmi

Lagermax Business Conduct Guidelines

Jako rodinná firma si Lagermax za více než 95 let své existence vybudoval vynikající pověst. Výkonnost, inovace, kvalita a spolehlivost vynesly koncern Lagermax na jedno z vedoucích míst mezi rakouskými spedičními a logistickými firmami.

 

Lagermax Business Conduct Guidelines, krátce BCG, představují eticko-právní rámec pro jednání firmy, rozhodujících orgánů a pracovníků. BCG obsahují zásady a pravidla chování vůči externím partnerům, zákazníkům, veřejné správě, politickým orgánům, zájmovým svazům a veřejnosti obecně. Lagermax tím přijímá svou eticko-právní odpovědnost podnikatele a jeho hodnoty jsou vyjádřeny heslem: „Společně v pohybu“.

 

Pravidla Lagermax Business Conduct Guidelines byla zpracována v souladu se zákonnými ustanoveními a řídí se rovněž mezinárodními dohodami o dodržování lidských práv, boji proti korupci a zásadami trvalé udržitelnosti.

BCG mají posílit vědomí práva a morálky jako integrální součásti podnikatelského jednání.

Business Conduct Guidelines vydalo představenstvo Lagermax AG 1. 3. 2013, kdy také tato pravidla vstoupila v platnost.

Základní myšlenka zní: „Lagermax se zabývá pouze korektními činnostmi“.

 

* Při jakémkoli označení osob jsou vždy míněna obě pohlaví, i když je z důvodu zjednodušení používán mužský rod.

Lagermax Business Conduct Guidelines

Download

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.