Pro chemický průmysl

Naše řešení jsou stejně individuální jako Vaše nároky.

Jistota je jistota! Lagermax jako profesionál v oboru logistiky pro chemický průmysl nabízí jistotu a splnění maximálních nároků na kvalitu jak při transportu, tak i při skladování nebezpečných látek.

Sklad nebezpečného zboží (sklad ADR) Lagermax je součástí koncepce Lagermax Warehousing. Podle nařízení Seveso jsou množství nebezpečného zboží ve skladech ADR vždy posuzována celkově z hlediska celého toku nebezpečného zboží (Warehousing a distribuce).

Pravidelně školení a kvalifikovaní pracovníci spolehlivě zajistí plynulý průběh přepravy, příp. skladování nebezpečného zboží. Různé specifické požadavky tuzemských i zahraničních zákazníků vyžadují vytvoření individuálních koncepcí, které je třeba realizovat společně se zákazníkem.

Váš kontaktní partner

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakousko
T.: +43 662 40902561
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.