Pro chemický průmysl

Naše řešení jsou stejně individuální jako Vaše nároky.

Jistota je jistota! Lagermax jako profesionál v oboru logistiky pro chemický průmysl nabízí jistotu a splnění maximálních nároků na kvalitu jak při transportu, tak i při skladování nebezpečných látek.

Sklad nebezpečného zboží (sklad ADR) Lagermax je součástí koncepce Lagermax Warehousing. Podle nařízení Seveso jsou množství nebezpečného zboží ve skladech ADR vždy posuzována celkově z hlediska celého toku nebezpečného zboží (Warehousing a distribuce).

Pravidelně školení a kvalifikovaní pracovníci spolehlivě zajistí plynulý průběh přepravy, příp. skladování nebezpečného zboží. Různé specifické požadavky tuzemských i zahraničních zákazníků vyžadují vytvoření individuálních koncepcí, které je třeba realizovat společně se zákazníkem.

Váš kontaktní partner

Lagermax Internationale Spedition GmbH Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakousko
T.: +43(0)662/40 90-2561