Co jsou to Incoterms?

Incoterms jsou zkratka pro "International Commercial Terms" (Mezinárodní obchodní podmínky). Jsou to standardizovaná pravidla a termíny používané při mezinárodním obchodu, které definují odpovědnosti a povinnosti prodávajícího a kupujícího při dodávkách zboží. Jsou tedy platná všude, ať už jste v Brně, nebo v New Yorku. 

Hlavním účelem incoterms je usnadnit a upřesnit obchodní transakce mezi různými zeměmi a minimalizovat riziko nedorozumění a sporů. Incoterms stanovují, kdo je zodpovědný za dopravu zboží, pojištění, dovozní a vývozní formalit, placení daní a poplatků a kdy přechází riziko ztráty nebo poškození zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Existuje několik různých verzí incoterms, které se pravidelně aktualizují, aby se přizpůsobily současným trendům v mezinárodním obchodu a legislativě. Mezi nejznámější incoterms patří například EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), CIF (Cost, Insurance, Freight), DAP (Delivered at Place) a DDP (Delivered Duty Paid).

Každý incoterm obsahuje tři písmena, která identifikují základní povinnosti prodávajícího a kupujícího. Například u incotermu EXW je prodávající povinen zpřístupnit zboží na svém místě podnikání a kupující je zodpovědný za všechny náklady a rizika spojená s dopravou zboží až na místo určení.

INCOTERMS® 2020 - PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INOVACÍ!

Mezinárodní obchodní komora (ICC) revidovala mezinárodní obchodní podmínky Incoterms. Aktuální verze Incoterms® 2020 vstoupila v platnost 1. ledna 2020 a obsahuje některé úpravy a změny.

Přehled nejdůležitějších změn!

  • Ustanovení Incoterms® DAT (Delivered Terminal) se mění na DPU (Delivered Named Place Unloaded), což znamená, že v budoucnu může být místem určení jakékoli (dohodnuté) místo a nemusí se jednat o "terminál".
  • Incoterms® 2020 zohledňují prokázanou potřebu trhu v souvislosti s konosamenty s poznámkami "na palubě" a doložkou FCA Incoterms®.
  • Jasnější prezentace nákladů v rámci pravidel a předpisů.
  • Incoterms® 2020 přizpůsobují pojistné krytí v doložkách CIF a CIP současné obchodní praxi.
  • Incoterms® 2020 zohledňují v doložkách FCA, DAP, DPU a DDP obchodní praxi, kdy stále více prodávajících nebo kupujících organizuje přepravu zboží vlastními dopravními prostředky.
  • Doložky Incoterms® 2020 zohledňují celosvětově zvýšené bezpečnostní požadavky na přepravu zboží a v budoucnu budou obsahovat jasná pravidla pro rozdělení bezpečnostních povinností a souvisejících nákladů.
  • Doložky Incoterms® 2020 přizpůsobují soubor pravidel novým globálním obchodním zvyklostem.

Zdroj: www.stuttgart.ihk24.de

Incoterms® 2020

Incoterms® 2020
pdf
|
1.52 MB

Jsou INCOTERMS® 2010 stále platné?

Incoterms 2010® lze i nadále používat, je však nutné uvést příslušnou verzi, např. EXW Incoterms® 2010.

Incoterms 2010® si můžete stáhnout zde