Opravy laku

Profesionální, velmi kvalitní lakování.

Celý proces lakování probíhá podle našich zásad pro zajištění kvality. Proto je naše práce od počátku profesionální a vysoce kvalitní.

Podkladem a nástrojem je systém řízení kvality podle ISO 9001. Naše lakovny mají k dispozici nejmodernější vybavení. Nabízíme vysoce kvalitní práci ve všech jednotlivých krocích. V našich laboratořích pracujeme při zkouškách materiálů s nejmodernějšími nástroji a metodami.

Ekologická odpovědnost vyjádřená zpětným získáváním tepla pomocí agregátů jako zařízení na úsporu energie, zařízení Air-Stop nebo tlumiči hluku instalovaným do kanálů pro přívod nebo cirkulaci vzduchu: Naše lakovny odpovídají nejnovějším ekologickým standardům. Stejně jako materiály, které používáme. Protože jsme si vědomi naší odpovědnostmi vůči životnímu prostředí a budoucím generacím.