Mezinárodní

Dodáváme od roku 1920.

Tradičně. S nadšením.

Lagermax nabízí systémovou dopravu klasických kusových zásilek v mezinárodním měřítku.

V plošném zásobování s přislíbenou dobou dodání 24 až 76 hodin od uvolnění z celního režimu do 11 zemí na východě a jihu Evropy jsme specialisty na území od České republiky až po Černé moře.


Díky zpracování zásilek pomocí čárových kódů a perfektní informovanosti všech partnerů aktuálními zprávami o stavu zásilek i systému vlastních vazeb na zákazníky jsme schopni splnit jakýkoli požadavek.
 

S našimi kontaktními partnery se můžete spojit kdykoli - telefonicky nebo e-mailem!

Vaši kontaktní partneři

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Stefan Weingrill | E. stefan.weingrill@lagermax.com
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakousko
T.: +43 662 40902134
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.