Business Conduct Guidelines

Smjernice poslovnog ponašanja (Business Conduct Guidelines)

Samo ispravni poslovi su poslovi za Lagermax.

Lagermax smjernice poslovnog ponašanja (Business Conduct Guidelines)

Kao porodično poduzeće Lagermax je u više od 95 godina svog postojanja izgradio izvanrednu reputaciju. Uspješnost, inovacija, kvaliteta i pouzdanost su Lagermax učinili jednom od vodećih austrijskih špediterskih i logističkih poduzeća.

 

Lagermax smjernice poslovnog ponašanja (Business Conduct Guidelines), dalje skraćeno nazvane BCG, definiraju etički i pravni okvir unutar kojeg djeluju poduzeće, donositelji odluka i zaposlenici. BCG sadrže principe i pravila ponašanja u odnosima s vanjskim partnerima, klijentima, javnom upravom, politikom, interesnim skupinama i uopće s javnošću. Time Lagermax kao poduzeće preuzima svoju etičku i pravnu odgovornost i predstavlja izraz vrijednosti sukladno motu: „Zajedno u pokretu“.

 

Lagermax smjernice poslovnog ponašanja su izrađene sukladno zakonskim odredbama i ravnaju se prema međunarodnoj Konvenciji o ljudskim pravima, borbi protiv korupcije i održivosti.

BCG bi trebala ojačati svijest o pravu i moralu kao sastavnom dijelu poduzetničkog djelovanja.

Ove smjernice poslovnog ponašanja je donio i na snagu stavio Upravni odbor Lagermax AG 01.03.2013. godine.

Srž je: „Samo ispravni poslovi su poslovi za Lagermax.”

 

* Za sve nazive koji se odnose na osobe, odabrana riječ se odnosi na oba spola, iako je radi lakše čitljivosti korišten oblik za muški rod.

 

Izjava o borbi protiv ropstva i trgovine ljudima

Osim smjernica poslovnog ponašanja koje sadrže principe i pravila djelovanja tvrtke, Lagermax Logistics Croatia d.o.o. obvezuje se na održavanje i poboljšanje praksi u borbi protiv ropstva i trgovine ljudima.

Naša tvrtka temelji se na poštivanju temeljnih ljudskih prava, osiguravanju pravednih radnih uvjeta i zabrani prisilnog rada. Uspostavom sustava za prijavu nepravilnosti potičemo naše zaposlenike da prijave svako kršenje ljudskih prava ili propisa. Slijedeći korak je uspostava sustava za smanjenje rizika od ropstva i trgovine ljudima od strane naših klijenata te ćemo nastojati identificirati i poduzeti odgovarajuće mjere za borbu protiv njih. Tvrtka promiče nultu stopu tolerancije prema ropstvu i trgovini ljudima te će upitnici za samoprocjenu i ugovorna jamstva s klijentima uz poštivanje ostalih načela sadržavati i ove odredbe.

Slijedom navedenog naše su obveze:

  • Promicanje i osiguranje ljudskih prava kako unutar našeg poslovanja, tako i poslovanja s našim klijentima
  • Suradnja sa klijentima koji dijele iste temeljne vrijednosti i principe poslovanja
  • Osiguranje da u bilo kojem dijelu poslovanja, naše tvrtke ili našeg partnera, ne postoji trgovina ljudima ili ropstvo
  • Osiguranje održivog poslovanja koje je uspješno, ali ujedno društveno korisno i ekološki održivo

Ova se izjava temelji na  Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja uključuje apsolutnu prohibiciju ropstva i prisilnog rada, kao i na odredbama Ustava RH o nepovredivosti čovjekove slobode, zabrani prisilnog ili obveznog rada i zaštiti dostojanstva.

Lagermax smjernice poslovnog ponašanja (Business Conduct Guidelines)

Preuzmi

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB