Novosti o cestarinama u Austriji

Tako ste uvijek u toku.

Prilagodba cestarina za teretna vozila s 01. siječnjom 2018. godine

02.01.2018.

Savezno ministarstvo prometa, inovacija i tehnologije donijelo je 28. studenoga 2017. godine Uredbu o tarifama za cestarine.

 

Ova Uredba na snagu stupa s 1. siječnjom 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važenje Uredbe o tarifama za cestarine 2016 godine, Savezni službeni list II br. 265/2016.

 

Cestarine koje važe od 01. siječnja 2018. godine kao i odgovarajuće tablice s kategorijama udaljenosti možete ovdje preuzeti!

Preuzimanja

Mauttarifverordnung_2018_BGBLA_2017_II_328.pdf
pdf
|
161 KB

Austrija - cestarina za teretna vozila od 01.01.2017.

25.10.16.

Savezno ministarstvo prometa, inovacija i tehnologije objavilo je 22. rujna 2016. godine u Saveznom službenom listu II br. 265/2016 Uredbu o tarifama za cestarine 2016 koja na snagu stupa s 01. siječnjom 2017. godine.

 

U sklopu provedbe Direktive o cestama EU, čimbenici izračuna cestarine prilagođeni su i preneseni u novi sustav. Za utvrđivanje cestarina, sada se uz onečišćenje zraka i infrastrukture u obzir uzima i izloženosti buci.

 

Budući da je 2016. godine stupila na snagu samo valorizacija cestarina, a 2017. godine uveden je potpuno novi sustav izračuna, koji ne daje nikakve popuste za štedljive EURO razrede VI i EEV, transportna industrija suočena je sa znatnim povećanjima troškova.