Novosti o cestarinama u Austriji

Tako ste uvijek u toku.

Prilagodba cestarina za teretna vozila s 01. siječnjom 2018. godine

02.01.2018.

Savezno ministarstvo prometa, inovacija i tehnologije donijelo je 28. studenoga 2017. godine Uredbu o tarifama za cestarine.

 

Ova Uredba na snagu stupa s 1. siječnjom 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važenje Uredbe o tarifama za cestarine 2016 godine, Savezni službeni list II br. 265/2016.

 

Cestarine koje važe od 01. siječnja 2018. godine kao i odgovarajuće tablice s kategorijama udaljenosti možete ovdje preuzeti!

Preuzimanja