Skladište za opasne terete

Lagermax u Salzburgu raspolaže jednim od najsuvremenije opremljenih skladišta za opasne terete.

Lagermax u Salzburgu raspolaže suvremenim i savršeno opremljenim skladištem za opasne terete i na taj način osigurava optimalno skladištenje vašeg opasnog tereta.

Kapacitet skladišta od 1.500 paletnih mjesta dijeli se na 9 odvojenih skladišnih sanduka (od toga 7 vlastitih boksova za opasne terete) i predstavlja najnoviju tehniku u skladu s međunarodnim standardima.

Prednosti za vas

  • Svaki sanduk je pojedinačni protupožarni odjeljak s automatskim protupožarnim vratima.
  • Dno pojedinačnog sanduka za opasne terete dizajnirano je kao korito s posebnim odljevom u posudu od 5000 l u podrumu.
  • Na lako pristupačnoj prednjoj strani zgrade nalaze se posebni pristupi za hitne službe.
  • Protupožarne zaklopke pored vrata, koje se pri eksploziji podižu i ispuštaju tlak.
  • Izvan zgrade su pristupne točke za vatrogasce, putem kojih se primjenjuju odgovarajuća sredstva za gašenje požara.
  • Sredstvo za gašenje požara se u sanducima raspoređuje putem sustava za pjenjenje.
  • Sve etaže su uzemljene kako bi se spriječilo stvaranje elektriciteta.
  • Svi električni aparati imaju protueksplozijsku zaštitu.
  • Nadležni zaposlenici prolaze ADR obuku.
  • Posebni službenik za opasne tvari zaposlen je kao stručnjak isključivo za rad i kontrolu skladišta i pretovar.

Vaša kontakt osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
Tel.: +43 662 40902561