Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Djelomični i kompletni tovari

Lagermax osigurava opskrbu diljem Europe.

S djelomičnim i kompletnim tovarima Lagermax kamionski prijevozi osiguravaju opskrbu diljem Europe s optimalno usklađenim trajanjem tranzita.

Usluga špedicije FTL („Full Truck Load“) su kompletni tovari, kod kojih jedna teretna pošiljka potpuno zauzima kamion i kod kojih se roba preuzima od pošiljatelja i dostavlja primatelju bez pretovara.


Lagermax špedicija osim kompletnih tovara omogućuje i takozvani LTL („Less Than Truckload“). Lagermax osigurava direktnu dostavu djelomičnih tovara primatelju, mada se te pošiljke iz ekonomskih razloga transportiraju s drugim djelomičnim tovarima.

Prednosti za vas

  • Nalog za kompletne tovare
  • Pokrivenost opskrbom
  • Usklađeno vrijeme
  • Djelomični tovari se dostavljaju direktno primatelju
  • Djelomični tovari se ekonomično iskorišćavaju.