1920

Lagermax a változások közepette

1920.április 28-án megalakult a Lagerhaus Salzburg-MaxglanGes.m.b.H. A vállalkozást hamarosan röviden már csak Lagermax-ként nevezték (A Lagerhaus Maxglan nevek összevonása alapján)

1924

Kezdeti évek

1924-ben 40.000 liter kapacitással rendelkez? üzemanyag tárolót létesítettünk. A sikeres raktározási és szállítmányozási tevékenység mellett az üzemanyag kereskedelem vált gazdálkodásunk második alappillérévé.

1945

Újjáépítés

A Lagermaxot bízták meg az Egyesült Államokból érkez? CARE – csomagok tárolásával és azoknak, a salzburgi régióban él? lakosság körében történ? szétosztás felel?sségteljes feladatával.

1947

Gépjárm?szállítás, mint új üzletág

1947-ben el?ször nyílt lehet?ség gépkocsik és traktorok behozatalára az Egyesült Államokból Ausztriába. 1950-ben Lagermax mintegy 60 alkalmazottat és 50 munkást foglalkoztatott; havi áruforgalma mintegy 3.000 tonnát tett ki.

1956

Nagyvállalkozássá válás

1956-ban a vállalkozás korlátolt felel?sség? társaságból részvénytársasággá alakult, amely jogilag egyetlen szervezetben egyesítette az elkülönülten m?ködtetett szállítmányozási és gépjárm? szállítási üzletágakat.

1972

Ausztria legnagyobb parkolója

Az 1970-es években nagyot lépett el?re a vállalkozás, amikor létrejött Ausztria legnagyobb személygépkocsi tárolásra alkalmas telephelye illetve legmodernebb dekonzerváló üzeme.

1978

Új raktárépület építése

1978-ban a régi raktárépületet egy új funkcionális raktárépülettel egészült ki, aminek köszönhet?en jelent?sen b?víteni lehetett a belföldi, export – és tranzitraktárakat.

1988

Csomagszállítás magánvállalkozásban

1988-ban két másik vállalkozással együtt létrejön APS – Austria Paket System – néven Ausztria els? csomagszállító magánvállalkozása.

1990

Keleti nyitás és átszervezés

1990-ben saját telephelyeket hoztunk létre külföldön (Prágában és Budaörsön), és kiemelt szerepet kapott a gépjárm? szállítási és szállítmányozási tevékenység.

1991

Austria Express Szolgálat

1991-ben az autóalkatrész-logisztika területén létrejön egy újabb szállítmányozási vállalkozás AED – Austria Express Dienst (Ausztria Expressz Szolgálat) néven

1994

DPD Ausztria

APS (Austria Paket System) átalakul DPD Austria-vá

2000

Spedíciós terminál Salzburg-Maxglan-ban

Salzburg-Maxglanban a központi 17.000 m2 raktárterület, spedíciós terminál üzembe helyezése.
 
A Lagermax AED GmbH. & Co. KG. megalapítása

2001

24plus

A Lagermax a 24plus darabáru szállítmányozó vállalkozás tagjává válik. Ebben az együttm?ködési társulásban az ausztriai és a kelet-európai régiókat szolgálja ki.

2010

Lagermax hálózat

50 telephely 12 európai országban, összesen ca. 2.410 munkatárs

2012

Frikus átvétele

A Lagermax Csoport végrehajtja eddigi legnagyobb akvizícióját, és átveszi a Graz melletti, zettlingi székhely? FRIKUS szállítási vállalatot. A vállalat a FRIKUS nevet továbbra is megtartja. A Lagermax Csoport munkatársainak létszáma ezzel
1920 Lagermax a változások közepette
1920
1924 Kezdeti évek
1924
1945 Újjáépítés
1945
1947 Gépjárm?szállítás, mint új üzletág
1947
1956 Nagyvállalkozássá válás
1956
1972 Ausztria legnagyobb parkolója
1972
1978 Új raktárépület építése
1978
1988 Csomagszállítás magánvállalkozásban
1988
1990 Keleti nyitás és átszervezés
1990
1991 Austria Express Szolgálat
1991
1994 DPD Ausztria
1994
2000 Spedíciós terminál Salzburg-Maxglan-ban
2000
2001 24plus
2001
2010 Lagermax hálózat
2010
2012 Frikus átvétele
2012