Lagermax csoport

„Együtt mozgásban”

Minoségirányítás és környezetmenedzsment

A vállalati irányelvek melletti elkötelezettséggel olyan alapot kívánunk teremteni a Lagermax vállalatcsoport számára, amely hosszú távon biztosítja sikerét.

 

A Lagermax cégcsoportot a tulajdonosok irányítják, amely szavatolja a muködés folyamatosságát és megbízhatóságát. A cél gazdaságilag sikeres és az ügyfél számára magas hasznot hozó logisztikai szolgáltatások nyújtása személyes közremuködés révén. A nemzetközi piacon muködo vállalatcsoportként a Lagermax magas szakmai színvonalat képviselo logisztikai rendszerszolgáltatásokat nyújt.

 

A vállalkozás, az ügyfelek együttmuködo partnereként hozzájárul ahhoz, hogy az értékteremtési láncban környezetbarátabb módon, megbízhatóbban és költséghatékonyabban történjen a feladatok elvégzése.

 

A Lagermax Internationale Spedition GmbH EN ISO 9001:2015 és

EN ISO 14001:2015 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

 

A Lagermax Autotransport GmbH EN ISO 9001:2015 és

EN ISO 14001:2015 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A napi munka során az alábbi közös irányelveket követjük:

Legfőbb célunk tartós partneri viszony kialakítása elégedett ügyfelekkel. Gondolkodásunkat és cselekvésünket ügyfeleink szükségletei és elvárásai határozzák meg. Megbízható partner vagyunk, a megállapodásokban meghatározott intézkedéseket magas színvonalon, a költségkeretnek megfelelően, környezetkímélő módon és határidőre valósítjuk meg.

Feladataik teljesítésében meghatározott területekre vonatkozó célok kitűzésével és az adott célt szolgáló információkkal segítjük munkatársainkat. Csapatközpontúan dolgozunk, nyitott és őszinte magatartást tanúsítunk, valamint elismerjük munkatársaink kompetenciáját. Speciális fejlesztési és támogató programokkal segítjük munkatársainkat. A vállalkozás és a munkatársak állandó fejlődésének köszönhetően megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy ügyfeleink jövőorientált partnere lehessünk.

Nyereséget kívánunk elérni, amely biztosítja, hogy vállalkozásunk minden érdekelt fél javára dinamikusan fejlődjön. Ennek érdekében világos célokat tűzünk magunk elé, és elemezzük az elért eredményeket.

Vállalatunkat vezetői stílusa részvételen alapul, cél- és eredményorientáltság, valamint társadalmi felelősség és kompetencia jellemzi. Tiszteletben tartjuk minden egyes ember méltóságát, szabadságát és jogait. Folyamatosan továbbfejlesztjük vezetői eszköztárunkat, továbbá nyitottak vagyunk az új ötletekkel és a változásokkal szemben.

A kommunikáció és a tájékoztatás munkánk jelentős részét képezi. Céljaink elérése nagyban függ a vállalat különböző területei, osztályai és azok munkatársai közötti, valamint az ügyfeleinkkel és partnereinkkel való párbeszéd-orientált és működő kommunikációtól.

A belső kommunikáció ahhoz hivatott hozzájárulni, hogy a munkatársak számára átláthatóvá váljanak a célkitűzések és a döntési folyamatok, továbbá az információhoz való hozzáférés révén folyamatosan javítsuk a minőséget.

A munkafolyamatok folyamatos optimalizálásával állandóan javítjuk szolgáltatásaink színvonalát és eredményeinket, az előrelépést pedig mérjük.

Felelősségteljesen bánunk az erőforrásokkal, továbbá elkötelezettek vagyunk környezetünk aktív védelme, a környezeti terhelés elkerülése és a jogszabályi előírások betartása mellett. Ezen túlmenően információs csatornáinkon keresztül vállalaton belül és kívül nyújtunk tájékoztatást.

Beszállítóink gondos kiválasztásával megteremtjük a feltételeket minőségi és környezetvédelmi célkitűzéseink eléréséhez. Beszállítóinkkal hosszú távú és partneri kapcsolat kialakítására törekszünk.

Az ügyvezetés meghatározza a minőségi és környezeti célokat. A vezetőkkel egy felülről lefelé irányuló folyamatban megállapodunk az ezeknek megfelelő intézkedésekben.

 

A minőségirányítást és a környezetmenedzsmentet az összes munkatárs feladatának tekintjük. Ehhez kapcsolódik a belső folyamatok, valamint a vállalkozásra vonatkozó törvények, előírások és hatósági követelmények ismerete és betartása.

 

A környezetkímélő és minőségorientált működés igazolásául az EN ISO 9001 és az EN ISO 14001 mindenkor érvényes szabályzatai szerint tanúsíttatjuk integrált vállalatirányítási rendszerünket. Emellett a mindenkor érvényes eljárásokban előírjuk a szabványosított minőségirányítás- / környezetmenedzsment-értékelési módszerekben foglalt intézkedéseket.