Lagermax - Vision, Mission, Werte

Managementul calității și al mediului

Ca partener de cooperare al clienților noștri, este obligația de a contribui la realizarea unei sarcini ecologice, fiabile și eficiente din punct de vedere al costurilor de-a lungul lanțului valoric.

Prin mărturisirea orientărilor noastre comune, acordăm grupului Lagermax o fundație care asigură succesul nostru pe termen lung.

Lagermax este un grup gestionat de proprietari și reprezintă personalități antreprenoriale pentru fiabilitate și continuitate. Ambiția noastră este de a oferi, cu dăruire personală, servicii logistice cu succes economic și cu o valoare ridicată pentru clienți. Ca grup internațional de companii Lagermax oferă servicii logistice de sistem cu o înaltă competență.

 

Lagermax se consideră partener de cooperare al clienților săi și contribuie la îndeplinirea sarcinilor de-a lungul lanțului valoric, compatibile cu mediul, fiabile și rentabile.

 

specialiștii Lagermax Logistics Austria GmbH este certificat conform

EN ISO 9001:2015 și EN ISO 14001:2015. La locația noastră Villach, suntem certificați SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability „Evaluarea siguranței și calității pentru durabilitate”). În plus, angajații sunt, de asemenea, în zona de proces HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points „Analiza riscurilor și punctele critice de control”), ca parte a sistemului de management al calității.

 

Compania Lagermax Autotransport GmbH are, de asemenea, certificare pentru EN ISO 9001:2015 și EN ISO 14001:2015.următoarele reguli comune privind