Elektronik Industrie

Za elektronsku industriju

Naša rešenja su individualna, kao i Vaši zahtevi.

Potrošačka i kućna elektronika

Lagermax obezbeđuje kompletan lanac isporuke za Vašu elektroniku.

Kao kompletni ponuđač u oblasti potrošačke i kućne elektronike, Lagermax i njegovi stručnjaci upravljaju celokupnim lancem isporuke.

Od planiranja, preko organizacije, kontrole i odvijanja proizvodnje, sve do isporuke krajnjim potrošačima. Naša paleta usluga se pritom prostire od električne četkice za zube sve do zamrzivača.

Iskusni saradnici, sopstveno skladište posebno opremljeno prema vrsti artikala, kao i manipulacione zone i sopstvene oblasti za pakovanje dopunjavaju našu ponudu.

Vaše prednosti

  • Kontejnerski tovari, kamionski istovar na ulazu
  • Elektronsko upravljanje i kontrola kretanja robe
  • Fino komisioniranje (za primaoce robe kao fizička ili pravna lica)
  • Procesi pretovara, odnosno kretanja celih paleta, standardizovani, ISO-sertifikovani tokovi
  • Koncepti pakovanja specifični za pojedinačne artikle (oblaganje folijom, sigurnosne lepljive trake, indikatori udaraca, itd.)
  • Kamionska isporuka
  • Samostalno preuzimanje robe
  • Utovar kontejnera sa obezbeđenjem
  • Vazdušni transport za izvoz, paketne usluge, itd.
  • Value Added Services (Usluge sa dodatnom vrednošću)

Vaša kontakt osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
T.: +43 662 40902561