Za hemijsku industriju

Naša rešenja su individualna, kao i Vaši zahtevi.

Sigurno je sigurno! Lagermax AED, kao logistički stručnjak u hemijskoj industriji, nudi sigurnost i najviši mogući kvalitet, kako kod transporta tako i kod skladištenja opasnih materija.

Lagermax skladište opasnih materija (ADR-skladište) deo je Lagermax koncepta skladištenja. Na osnovu Seveso uredbe, količine robe u ADR-skladištu uvek se posmatraju sa ukupnog aspekta kompletnog protoka opasnih materija (Skladištenje i distribucija).

Redovna obuka i posebno obučeno osoblje obezbeđuju nesmetani transport i skladištenje opasnih materija. Razvili smo sopstvene koncepte za seriju specifičnih zahteva domaćih i međunarodnih klijenata i sprovodimo ih zajedno s njima.

Vaša kontakt osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
T.: +43 662 40902561