Novosti o putarinama u Austriji

Uvek ćete imati najnovije informacije.

Prilagođavanje putarina za kamione počev od 01. januara 2018. godine

02.01.2018.

Savezno ministarstvo za saobraćaj, inovacije i tehnologiju izdalo je dana 28. novembra 2017. Uredbu o tarifama putarina.

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2018. godine. Stupanjem na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o tarifama putarina 2016, Savezni službeni glasnik (BGBI) II br. 265/2016.

 

Tarife putarina koje važe od 01. januara 2018, kao i odgovarajuće tabele sa zonama prema udaljenosti dostupne su ovde za preuzimanje!

Preuzimanja

Mauttarifverordnung_2018_BGBLA_2017_II_328.pdf
pdf
|
161 KB

Austrija - putarine za kamione počev od 01.01.2017.

25.10.2016.

Savezno ministarstvo za saobraćaj, inovacije i tehnologiju izdalo je dana 22. septembra 2016. Uredbu o tarifama putarina u Saveznom službenom glasniku (BGBI) II br. 265/2016, koja stupa na snagu 01. januara 2017. godine.

 

U okviru sprovođenja smernica EU o putevima, prilagođeni su faktori za izračunavanja cena putarina i oni su preneti u novi sistem. Za utvrđivanje stopa putarina, pored zagađenja vazduha, uzimaju se u obzir i infrastruktura i opterećenje bukom.

 

S obzirom na to da je 2016. godine izvršena samo valorizacija putarina i 2017. godine je uveden potpuno novi sistem izračunavanja, koji više ne predviđa popuste za EURO klase sa manjom emisijom štetnih materija, sektor transporta se suočava sa ogromnim rastom troškova.