Novosti o putarinama u Belgiji

Uvek ćete imati najnovije informacije.

Belgija - Uvođenje elektronske naplate putarina od 01. aprila

17.03.2016.

Od 01. aprila 2016. godine Belgija u tri regiona za naplatu putarina uvodi sistem naplate putarina na osnovu korišćene kilometraže puteva i autoputeva za kamione iznad 3,5 to. Putarinu na osnovu pređene kilometraže određuju 3 instance ― region Brisel-glavni grad, Flamanski region i valonski koncesionar Sofico.

 

Ovo uvođenje putarine, pored uticaja na saobraćaj u Belgiji, indirektno utiče i na tranzitni saobraćaj prema Velikoj Britaniji i Irskoj.

 

Kako bismo Vam omogućili transparentnost i kontrolu prilikom izračunavanja ovog poreza na pređenu kilometražu, od zakonskog datuma uvođenja troškovi se na računu iskazuju kao posebne tarifne stavke.

Nove tarife putarina stoje Vam na raspolaganju za preuzimanje pod Tabele sa putarinama/Belgija

 

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje naši zaposleni roadpricing@lagermax.com.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.