Skladište opasnih materijala

Lagermax ima jedno od najsavremenijih skladišta opasnog materijala u Salcburu.

Lagermax poseduje moderno i savršeno opremljeno skladište za opasne materijale u Salcburgu, čime se osigurava optimalno skladištenje Vaših opasnih materijala.

Kapacitet skladištenja je 1500 paletnih mesta podeljeno na 9 odvojenih odeljaka za skladištenje (od toga 7 sopstvenih kutija za opasne proizvode) i predstavlja trenutno stanje u skladu sa međunarodnim specifikacijama.

Vaše prednosti

  • Svaka kutija je odvojeni vatrogasni odeljak sa automatskim protivpožarnim vratima.
  • Dno pojedinačnih kutija za opasne materija projektovano je kao kada sa posebnim izlivom u kontejner od 5.000 l u suterenu.
  • Na lako dostupnom prednjem delu zgrade postoje posebni prilazi za hitne slučajeve.
  • Vrata imaju detonacione klapne koje se otvaraju prilikom eksplozija i regulišu pritisak.
  • Ispred zgrade su priključne tačke za vatrogasnu jedinicu, preko koje se isporučuje odgovarajuće sredstvo za gašenje požara.
  • Materijal za gašenje požara se isporučuje u kutije kroz sistem za penu.
  • Sve police su uzemljene da bi se sprečilo stvaranje elektriciteta. Svi električni uređaji su zaštićeni.
  • Odgovorni radnici prolaze specijalnu ADR obuku.
  • Poseban stručnjak za opasne materije angažovan je isključivo za kontrolu i rukovanje skladištem i pretovarom.

Vaša kontakt osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
T.: +43 662 40902561