Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Delimični i kompletni tovari

Lagermax garantuje pokrivenost isporuke širom Evrope.

Sa delimičnim i kompletnim tovarom Lagermax kamionski transport obezbeđuje snabdevanje širom Evrope sa optimalno koordiniranim vremenima tranzita.

Usluga špedicije FTL („Full Truck Load“) podrazumeva kompletan utovar, kod kojeg jedna pošiljka u potpunosti zauzima kamionski prostor, pošiljka se preuzima kod pošiljaoca i dostavlja primaocu bez pretovara.


Pored kompletnih utovara Lagermax špedicija nudi i takozvani LTL („Less Than Truckload“).. Lagermax pruža direktnu dostavu delimičnog tereta od pošiljaoca do primaoca bez pretovara, iako se te pošiljke iz ekonomskih razloga otpremaju s drugim delimičnim teretom.

Vaše prednosti

  • Naručivanje kompletnih tovara
  • Regionalno snabdevanje
  • Usaglašeni termini
  • Manje pošiljke se isporučuju direktno primaocu
  • Manje pošiljke su ekonomski isplative