Pokretni drum

Pokretni drum je idealna mogućnost 

za održive transportne usluge.

Pokretni drum (ROLA) je savršen održivi i efikasan dodatak transportnoj kompaniji Lagermax. Održivo, sigurno i udobno u pokretu!

Za pojedinačne veze Lagermax koristi efikasnost pokretnog druma (ROLA), npr od i ka Italiji, ali i ka Mađarskoj i Nemačkoj. Upotreba intermodalnog transporta omogućava nam da ponudimo željenu alternativu kako bi uštedeli troškove, vreme i živce u prevozu robe.

Kao kooperativni partner naših klijenata, dužnosti nam je da doprinesemo ekološki ispravnom, pouzdanom i isplativom ispunjavanju zadatka duž lanca vrednosti. Zato Lagermax vidi pokretni drum kao idealnu mogućnost za održive transportne usluge. Pritom, briga o životnoj sredini, kao i odgovornost za čoveka i prirodu su uvek u prvom planu.

„Upravljanje rutom“ kompanije Lagermax prati vreme putovanja i poštovanje svih zakonskih zahteva kako bi zadovoljio potrebe klijenata.

Obratite se našim kontakt osobama putem telefona ili e-pošte.

VAŠE KONTAKT OSOBE

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Pia Dantmann
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Austrija
T.: +43 662 40902390
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.