Nacionalni transport

Vršimo isporuku od 1920. godine.
U skladu s tradicijom. Iz strasti.

Na celoj teritoriji Austrije Lagermax nudi sistemski transport za komadnu robu.

Naše sveobuhvatne usluge preko sopstvenih filijala i potvrđivanje trajanja u roku od 24 sata omogućavaju nam da brzo i pouzdano isporučimo pošiljke u slučajevima kada je neophodna hitna isporuka.


Obrada pošiljki putem bar-koda i neprekidno obaveštavanje svih partnera o statusu robe, sopstveni sistem povezivanja klijenata i sistem izveštavanja u potpunosti ispunjavaju sve zahteve.

Obratite se našim kontakt osobama putem telefona ili e-pošte!