Logistik für Motorräder

Pre odvetvie motoriek

Naše riešenia sú individuálne, rovnako ako vaše nároky.

Premium alebo Classic! Lagermax ponúka najlepšie riešenie pre vaše motorky alebo ATV.

Lagermax Bike Logistics Profesionálny logistický koncept pre motory, Quad ATV, skútre, mopedy a bicykle – a to všetko po celej Európe. Lagermax ručí za odbornú realizáciu prepravy, skladovanie a kontrola kvality od centrálneho riadenia prepravy od dodávateľa až k zákazníkovi.

 

Lagermax disponuje špeciálnym vybavením pozostávajúcim z vlastných prepravných zariadení pre optimálnu prepravu dôležitého tovaru. Paneurópska sieť distribútorov garantuje optimálne časy naloženie a doručenia.

 

Sledovanie zákazky so systémom proaktívneho informovania, ako aj mesačné správy a reporty garantujú obchodníkom a výrobcom rýchle, kompetentné a neustále dostupné reporty o stave zásielky.

Vaše výhody (Premium)

  • Časové lehoty podľa zadania od zákazníka
  • Prebratie tovaru z prepravného zariadenia
  • Spätný chod prepravného zariadenia v rovnaký deň správa prepravného zariadenia
  • Elektronické potvrdenie zákazky vopred

Vaše výhody (Classic)

  • Elektronické potvrdenie zákazky vopred
  • Preberací protokol pri prevzatí od odosielateľa
  • Kontrola prijatia u obchodníka/Preberací protokol

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Thomas Soriat
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902930