Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines

Iba korektné obchody sú Lagermax obchody

Lagermax Business Conduct Guidelines

Ako rodinný podnik si Lagermax za viac ako 95 rokov vybudoval vynikajúcu povesť. Schopnosť podávať dobré výkony, inovácia, kvalita a zodpovednosť urobili z Lagermax jednu z popredných rakúskych špedičných a logistických spoločností.

 

Lagermax Business Conduct Guidelines, ďalej len ako BCG, obsahujú eticko právne pravidlá, v rámci ktorých spoločnosť, rozhodovací zamestnanci a pracovníci konajú. BCG obsahujú princípy a pravidlá správania sa vo vzťahu k externým partnerom, zákazníkom, verejnej správe, politikom, záujmovým skupinám a verejnosti ako celku. Lagermax tým chápe svoju eticko-právnu zodpovednosť a vyjadruje tieto hodnoty podľa motta: „Spolu v pohybe“.

 

Zapracovanie BCG prebehlo v súlade so zákonnými ustanoveniami a orientujú sa na medzinárodné dohody o ľudských právach, boj proti korupcií a trvalú udržateľnosť.

BCG by mali posilňovať právo a morálku podnikateľského konania.

BCG vydalo vedenie spoločnosti Lagermax AG a vstúpili do platnosti 01.03.2013.

Hlavným posolstvom je: „Iba korektné obchody sú Lagermax obchody“.

 

* Pri všetkých označeniach, ktoré sa týkajú osôb, sa zvolená formulácia týka oboch pohlaví, aj z dôvodov ľahšej čitateľnosti sa používa mužská forma.

Lagermax Business Conduct Guidelines

Stiahnutie

Lagermax Business Conduct Guidelines
pdf
|
1.14 MB