Lagermax - Vision, Mission, Werte

manažment kvality a životného prostredia

Lagermax prispieva k spoľahlivému a finančne výhodnému plneniu objednávok, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, naprieč celým zásobovacím reťazcom.

Zaviazaním sa k našim spoločným smerniciam dávame skupinám spoločnosti Lagermax základ zabezpečenie našej dlhodobej úspešnej pozície.

Lagermax je súkromnou kapitálovou skupinou a jednotlivými podnikateľskými osobnosťami sa zasadzuje za spoľahlivosť a kontinuitu. Naším cieľom je pomocou osobného nasadenia tvoriť hospodársky úspešné logistické riešenia s vysokou mierou výhod pre našich zákazníkov. Ako medzinárodne činná podnikateľská skupina vykonáva Lagermax logistické systémové výkony a služby s vysokou mierou kompetencie.

 

Ako spolupracujúci partner našich zákazníkov je našou povinnosťou prispievať k spoľahlivému a finančne výhodnému plneniu objednávok, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, naprieč celým zásobovacím reťazcom.

 

Špecialisti Lagermax Logistics Austria GmbH je certifikovaná podľa

EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Naša pobočka vo Villachu disponuje certifikáciou podľa SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability). Okrem toho sú zamestnanci vyškolení v procesnej oblasti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ako časti systému manažmentu kvality.

 

Spoločnosť Lagermax Autotransport GmbH disponuje aj certifikáciou podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.spoločných smerníc