Lagermax - Vision, Mission, Werte

manažment kvality a životného prostredia

Lagermax prispieva k spoľahlivému a finančne výhodnému plneniu objednávok, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, naprieč celým zásobovacím reťazcom.

Zaviazaním sa k našim spoločným smerniciam dávame skupinám spoločnosti Lagermax základ zabezpečenie našej dlhodobej úspešnej pozície.

Lagermax je súkromnou kapitálovou skupinou a jednotlivými podnikateľskými osobnosťami sa zasadzuje za spoľahlivosť a kontinuitu. Naším cieľom je pomocou osobného nasadenia tvoriť hospodársky úspešné logistické riešenia s vysokou mierou výhod pre našich zákazníkov. Ako medzinárodne činná podnikateľská skupina vykonáva Lagermax logistické systémové výkony a služby s vysokou mierou kompetencie.

 

Ako spolupracujúci partner našich zákazníkov je našou povinnosťou prispievať k spoľahlivému a finančne výhodnému plneniu objednávok, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, naprieč celým zásobovacím reťazcom.

 

Špecialisti Lagermax Internationale Spedition GmbH je certifikovaná podľa

EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Naša pobočka vo Villachu disponuje certifikáciou podľa SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability). Okrem toho sú zamestnanci vyškolení v procesnej oblasti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ako časti systému manažmentu kvality.

 

Spoločnosť Lagermax Autotransport GmbH disponuje aj certifikáciou podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.spoločných smerníc

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.