Zollspezialisten beraten in Fragen von Zollsätzen, Zollkontingenten, Zollplafonds oder Einfuhrbeschränkungen.

Colný proces

Viac servisu pre viac spokojnosti

Colní špecialisti vám radi poradia pri otázkach colných sadzieb, colných kontingentov, hornej hranice ciel alebo dovozných obmedzení.

Lagermax profesionálne vybaví všetky potrebné formality a stará sa o nevyhnutné dokumenty. Nezáleží na tom, či v rámci Európy alebo v rámci celého sveta – či pre nákladné, železničné, letecké alebo lodné prepravy.

 

Tovar tak príde pri importe a exporte bez problémov a bez omeškania na miesto určenia. Pre nadobudnutie a dodanie v rámci vnútorného trhu EÚ pre vás radi vybavíme prihlásenie Intrastat, Lagermax realizuje prepojenie údajov so spoločnosťou Statistik Austria. Pre kontrolu bude pripravená aj dokumentácia na mesačnej báze.

Naše výkony a služby

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Thomas Renzl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902354 F.: +43(0)662/40 90-666
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.