Übersee Verkehre professionell und zuverlässig über die wichtigsten europäischen Häfen mit Verbindungen zu allen Handelszentren der Welt

Kontajner

Nie je určujúce, či ide o nákup, prenájom alebo leasing. Lagermax má pre vás vhodný kontajner.

Zodpovedné trasy a prvotriedna medzinárodná sieť parametrov.

Naše zámorské prepravy vybavujeme profesionálne a spoľahlivo pomocou pravidelných exportných a importných zberných prepráv cez najdôležitejšie európske prístavy so spojením na všetky obchodné centrá sveta.

Lagermax disponuje veľkým výberom kontajnerov rôznych veľkostí. Či už na prepravu tovarov po celom svete alebo ako medzisklad. Robustná oceľová konštrukcia všetkých druhov kontajneruvyhotovená podľa medzinárodne platných ISO noriem garantuje bezpečnú prepravu alebo riadne odborné uskladnenie tovaru.

Lagermax má vhodné riešenie pre každú požiadavku. Kontajnery sú k dispozícii pre najrozličnejšie oblasti použitia, aj krátkodobé. Nie je určujúce, či ide o nákup, prenájom alebo leasing.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.