prostredníctvom logistiky vrátenej dodávky

Lagermax umožní rýchle a precízne vybavenie vrátených dodávok.

Rýchle a presné vybavenie vrátených dodávok znamená možnosť jednoducho a nekomplikovane reagovať na želania zákazníkov.

Rýchlym spätným dodaním tovaru od odosielateľa, spôsobené nesprávnou alebo chybnou objednávkou alebo uplynutím záručnej lehoty atď. ponúka Lagermax prostredníctvom logistiky vrátenej dodávky jednoduchú a pohodlnú možnosť premeniť tieto okolnosti na konkurenčnú výhodu.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Internationale Spedition GmbH Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43(0)662/40 90-2561