Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Čiastkové a kompletné nakládky

Lagermax zaručuje plošné zásobovanie po celej Európe

Pomocou čiastkových a kompletných nakládok zaručujú prepravy nákladnými automobilmi Lagermax plošné zásobovanie po celej Európe, ktoré na seba optimálne nadväzuje.

Špedičné služby FTL („Full Truck Load“) sú kompletné nakládky, pri ktorých jednotlivé nákladné zásielky plne vyťažujú nákladné vozidlo a pri ktorých sa náklad prevezme u odosielateľa a bez toho, aby bol vyložený, sa odovzdá prijímateľovi.


Špedícia Lagermax umožňuje okrem kompletných nakládok aj takzvané LTL („Less Than Truckload“). Lagermax zaručuje aj priame doručenie čiastkových nakládok prijímateľovi, hoci sú tieto nakládky z ekonomických dôvodov spojené s ostatnými čiastkovými nakládkami.

Vaše výhody

  • Poverenie kompletnými nakládkami
  • Plošné zásobovanie
  • Dohodnuté doby trvania prepravy
  • Čiastkové nakládky doručené priamo prijímateľovi
  • čiastkové nakládky sú vybavované ekonomicky
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.