Europaweite Versorgung mit optimalen Laufzeiten.

Čiastkové a kompletné nakládky

Lagermax zaručuje plošné zásobovanie po celej Európe

Pomocou čiastkových a kompletných nakládok zaručujú prepravy nákladnými automobilmi Lagermax plošné zásobovanie po celej Európe, ktoré na seba optimálne nadväzuje.

Špedičné služby FTL („Full Truck Load“) sú kompletné nakládky, pri ktorých jednotlivé nákladné zásielky plne vyťažujú nákladné vozidlo a pri ktorých sa náklad prevezme u odosielateľa a bez toho, aby bol vyložený, sa odovzdá prijímateľovi.


Špedícia Lagermax umožňuje okrem kompletných nakládok aj takzvané LTL („Less Than Truckload“). Lagermax zaručuje aj priame doručenie čiastkových nakládok prijímateľovi, hoci sú tieto nakládky z ekonomických dôvodov spojené s ostatnými čiastkovými nakládkami.

Vaše výhody

  • Poverenie kompletnými nakládkami
  • Plošné zásobovanie
  • Dohodnuté doby trvania prepravy
  • Čiastkové nakládky doručené priamo prijímateľovi
  • čiastkové nakládky sú vybavované ekonomicky