Die Rollende Landstraße (ROLA) ist die perfekte nachhaltige und effiziente Ergänzung im Lagermax Transportunternehmen. Nachhaltig, sicher und bequem unterwegs!

Systém RoLa

Železničná diaľnica je ideálna možnosť 

pre trvalo udržateľné prepravné služby.

Železničná diaľnica (ROLA) je perfektným trvalo udržateľným a efektným doplnkom prepravnej spoločnosti Lagermax. Trvalo udržateľne, bezpečne a pohodlne na cestách!

Lagermax pre niektoré spojenia využíva efektívnosť železničnej diaľnice (ROLA),napr. do/z Talianska, ale aj do Maďarska a Nemecka. Nasadenie intermodálnej prepravy nám umožňuje ponúknuť požadovanú alternatívu, aby sme vám pri preprave tovarov ušetrili náklady, čas a nervy.

Ako spolupracujúci partner našich zákazníkov je našou povinnosťou prispievať k spoľahlivému a finančne výhodnému plneniu objednávok, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, naprieč celým zásobovacím reťazcom. Tým pádom Lagermax vidí v železničnej diaľnici ideálnu možnosť pre trvalo udržateľné prepravné služby. Idea šetrnosti k životnému prostrediu, ako aj zodpovednosť pre ľudstvo a prírodu, je pritom na prvom mieste.

Lagermax „Manažment trasy“ sleduje časy prepravy a dodržiavanie všetkých zákonných predpisov, aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám našich zákazníkov.

Prosím, kontaktujte našu kontaktnú osobu telefonicky alebo e-mailom.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.