PDI – Pre Delivery Inspection

Dielňa neobmedzených možností.

Lagermax preberá kompletnú kontrolu pred vyexpedovaním predajcom automobilov, pretože sa ešte dajú splniť niektoré želania týkajúce sa prípravy automobilov.

Cieľom je, pomocou rozsiahleho servisného programu technicky aj opticky zaručiť ideálny stav. Špecialisti spoločnosti Lagermax disponujú najmodernejšou technikou, tak pri odkonzervovaní, ako aj pri službách vyexpedovania.

„Flexibilne plníme všetky želania zákazníkov“.

Vaše výhody

  • Technické a optické služby vyexpedovania umývacích liniek pre umývačky automobilov
  • Vybavené najmodernejším technickým vybavením a denné kapacity 800 automobilov denne spĺňajú naše zariadenia tie najvyššie nároky. Samozrejme pracujeme podľa aktuálnych štandardov životného prostredia.
  • Napríklad odpadová voda sa opätovne spracuje pomocou procesu obnovy, ktorý zodpovedá najnovším poznatkom.
  • Kontrola – pred opustením prevádzkového areálu podliehajú vozidlá technickej kontrole za pomoci elektronických kontrolných zoznamov, ako aj špecifických diagnostických systémov.
  • Čistenie – Kompletné vonkajšie a vnútorné čistenie, ako aj leštenie a voskovanie uzatvárajú vizuálnu časť predexpedičnej kontroly.
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.