Novinky o mýte Slovensko

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Zavedenie elektronického mýta

31.12.09

01. januára 2010 zaviedla slovenská vláda zákonom č. 25/2007 elektronický mýtny systém pre všetky motorové vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Na základe nariadenia vlády SR č. 350/2007 sa regulácia týka diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy. Plne sa tým nahradil dovtedy platný systém.

 

Výpočet cestných poplatkov od tohto okamihu prebieha pomocou takzvaných OBU (On Board Unit) a závisí od prejdených kilometrov, triedy znečistenia emisiami, celkovej prípustnej hmotnosti a počtu náprav.

 

Aby sme Vám pri výpočte mýta za prejdenú vzdialenosť umožnili transparentnosť a kontrolu, budeme tieto náklady na faktúre vykazovať od zákonného dátumu zavedenia ako samostatnú položku.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.