Novinky o mýte Slovensko

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Zavedenie elektronického mýta

31.12.09

01. januára 2010 zaviedla slovenská vláda zákonom č. 25/2007 elektronický mýtny systém pre všetky motorové vozidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Na základe nariadenia vlády SR č. 350/2007 sa regulácia týka diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy. Plne sa tým nahradil dovtedy platný systém.

 

Výpočet cestných poplatkov od tohto okamihu prebieha pomocou takzvaných OBU (On Board Unit) a závisí od prejdených kilometrov, triedy znečistenia emisiami, celkovej prípustnej hmotnosti a počtu náprav.

 

Aby sme Vám pri výpočte mýta za prejdenú vzdialenosť umožnili transparentnosť a kontrolu, budeme tieto náklady na faktúre vykazovať od zákonného dátumu zavedenia ako samostatnú položku.