Sklad nebezpečného tovaru

Lagermax disponuje v Salzburgu najmodernejšie vybaveným skladom nebezpečných materiálov.

Lagermax disponuje v Salzburgu moderným a perfektne vybaveným skladom nebezpečného tovaru a zaručuje tým pádom optimálne uskladnenie vášho nebezpečného tovaru.

Skladovacia kapacita v rozsahu 1 500 paletových miest sa rozdelí na 9 separátnych skladovacích oddielov (z nich 7 s vlastnými úložnými priestormi na nebezpečné materiály) a zodpovedá aktuálnemu stavu techniky podľa medzinárodných predpisov.

Vaše výhody

  • Každý priestor je vybavený vlastným priestorom chráneným pred požiarom automatickými protipožiarnymi dvermi.
  • Podlaha jednotlivých priestorov pre uskladnenie nebezpečných materiálov je vedená ako vaňa so špeciálnymi odtokom do 5 000 litrového zásobníka v pivnici.
  • Na dobre prístupnom priečelí budovy sa nachádzajú špeciálne prístupy pre špeciálne jednotky.
  • Protivýbušná klapka vo dverách, ktoré pri výbuchu popraskajú a odvádzajú tlak.
  • Mimo budovy sú prívodné miesta pre hasičov, ktorými je vedený príslušný hasiaci prostriedok.
  • Zatriedenie hasiacich prostriedkov do priestorov prebieha pomocou penového zariadenia.
  • Všetky regály sú uzemnené, aby sa zabránilo vzniku elektrického náboja.
  • Všetky elektrické zariadenia sú dodatočne chránené.
  • Špeciálne ADR-školenie pre príslušných zamestnancov.
  • Vlastný poverený pracovník pre nebezpečné materiály je zamestnaný ako špecialista výhradne pre prevádzku a kontrolu skladu a pre manipuláciu s tovarmi.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902561
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.