Sklad nebezpečného tovaru

Lagermax disponuje v Salzburgu najmodernejšie vybaveným skladom nebezpečných materiálov.

Lagermax disponuje v Salzburgu moderným a perfektne vybaveným skladom nebezpečného tovaru a zaručuje tým pádom optimálne uskladnenie vášho nebezpečného tovaru.

Skladovacia kapacita v rozsahu 1 500 paletových miest sa rozdelí na 9 separátnych skladovacích oddielov (z nich 7 s vlastnými úložnými priestormi na nebezpečné materiály) a zodpovedá aktuálnemu stavu techniky podľa medzinárodných predpisov.

Vaše výhody

  • Každý priestor je vybavený vlastným priestorom chráneným pred požiarom automatickými protipožiarnymi dvermi.
  • Podlaha jednotlivých priestorov pre uskladnenie nebezpečných materiálov je vedená ako vaňa so špeciálnymi odtokom do 5 000 litrového zásobníka v pivnici.
  • Na dobre prístupnom priečelí budovy sa nachádzajú špeciálne prístupy pre špeciálne jednotky.
  • Protivýbušná klapka vo dverách, ktoré pri výbuchu popraskajú a odvádzajú tlak.
  • Mimo budovy sú prívodné miesta pre hasičov, ktorými je vedený príslušný hasiaci prostriedok.
  • Zatriedenie hasiacich prostriedkov do priestorov prebieha pomocou penového zariadenia.
  • Všetky regály sú uzemnené, aby sa zabránilo vzniku elektrického náboja.
  • Všetky elektrické zariadenia sú dodatočne chránené.
  • Špeciálne ADR-školenie pre príslušných zamestnancov.
  • Vlastný poverený pracovník pre nebezpečné materiály je zamestnaný ako špecialista výhradne pre prevádzku a kontrolu skladu a pre manipuláciu s tovarmi.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902561