Hinweise zum Datenschutz

Ochrana údajov

Vyhlásení o ochrane údajov

Prevádzkovateľ<br/> Prevádzkovateľom pre spracúvanie vašich osobných údajov na našej webstránke je spoločnosť Lagermax Lagerhaus und Speditions AG. Naše údaje nájdete na Impressum. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracúvame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi a s týmto vyhlásením o ochrane údajov. Vaše údaje bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme iným prijímateľom.

 

Zhromažďovanie, spracúvanie a použitie osobných údajov<br/> Prístupové údaje/server-Logfiles

Spracúvame a automaticky ukladáme informácie, ktoré nám sprostredkúva prehliadač. Ide o

  • typ a verziu prehliadača,
  • použitý operačný systém,
  • Referrer URL (predtým navštívená stránka),
  • host-meno počítača (IP adresa),
  • čas serverovej požiadavky,
  • prenesené množstvo údajov a
  • hlásenie, či bolo vyvolanie stránky úspešné.

IP adresy používateľa sa po skončení používania zmažú alebo pseudonymizujú. Pri anonymizovaní sa IP adresy zmenia tak, že jednotlivé údaje alebo osobné a vecné pomery už viac nebudú môcť byť priradené ku konkrétnej fyzickej osobe, alebo budú môcť byť priradené iba s použitým nepomerne veľkých nákladov, času a pracovnej sily. Údaje v tzv. Logfiles vyhodnocujeme v anonymizovanej forme, aby sme mohli naďalej zlepšovať našu webstránku a nastaviť ju užívateľsky priateľskejšie, ako aj aby sme mohli rýchlejšie nájsť a odstrániť chyby. Okrem toho sa používajú na riadenie kapacít serverov, aby sa v prípade potreby poskytli vhodné objemy údajov.

 

Kontaktný formulár<br/> Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webstránke alebo na office@lagermax.com  uložíme vaše poskytnuté osobné údaje za účelom spracúvania požiadavky pre prípadné ďalšie otázky po dobu 6 mesiacov. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme ďalej.

 

Newsletter<br/> Máte možnosť odoberať emailový newsletter. Na tento účel potrebujeme vašu emailovú adresu a vyhlásenie, že súhlasíte s odoberaním newslettera.

Akonáhle sa prihlásite k odberu newslettera, zašleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia.

Kedykoľvek máte právo sa z odoberania newslettera odhlásiť, či už písomnou správou alebo (aj pri emailovom newsletteri) kliknutím na odhlasovací odkaz bez toho, aby sa to dotklo právoplatnosti predchádzajúceho odoberania založenom na vašom súhlase, a to až do odvolania. 

 

Postúpenie údajov tretím stranám<br/> Postúpenie nami zhromaždených údajov tretím stranám sa realizuje iba vtedy, keď je to potrebné na účely splnenia a realizácie zmluvy alebo fakturácie alebo ak ste k tomu dali súhlas. Tieto postúpené údaje smú našim poskytovateľom služieb slúžiť výhradne iba na splnenie ich úloh. Títo boli starostlivo vybraní a písomne poverení. Sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme. Iné použitie informácií nie je prípustné a takéto konanie je všetkým poskytovateľom služieb zakázané.

 

Voľné pracovné miesta a online-žiadosti<br/> Na našej webstránke ponúkame voľné pracovné miesta a máte možnosť nám zaslať vašu žiadosť (e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára). Keď sa uchádzate o vypísané voľné pracovné miesto, zhromažďujeme vaše údaje na účel výberového procesu a spracúvame ich a po obsadení voľného pracovného miesta ich zmažeme, okrem prípadov, ak by zákonné požiadavky vyžadovali ich dlhšie uloženie.

Dali ste výslovný súhlas k dlhšiemu ukladaniu údajov pre prípad, ak by sa neskôr uvoľnilo nejaké pracovné miesto alebo ak s vami uzavrieme pracovnú zmluvu, v takom prípade sa údaje v súlade s právnymi požiadavkami na ochranu údajov uložia do osobnej zložky a použijú sa na realizáciu platového vyúčtovania.

 

Cookies <br/> Naša webstránka používa takzvané cookies. Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadne škody. 

Cookies používame na to, aby sme našu ponuku vedeli vystaviť používateľsky čo možno najprívetivejšie. Niektoré cookies zostanú uložené na vašom počítači, až kým ich nezmažete. To nám umožňuje rozpoznať váš prehliadač pri budúcej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete váš prehliadač nastaviť tak, aby vás o použití cookies informoval a aby ste ich v jednotlivých prípadoch mohli povoliť. 

Pri deaktivácii cookies môžu byť niektoré funkcie našej webstránky dostupné iba obmedzene.

Ďalšie informácie ku cookies používanej na tejto stránke nájdete môžete.

 

Web-analýza s Google Analytics<br/> Táto webstránka používa Google Analytics, služby analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ktoré umožňujú analyzovať používanie webstránky. Informácie o používaní tejto webstránky vytvorené pomocou cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukaldajú. V prípade aktivácie IP-anonymizovania na tejto webstránke sa IP adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery spoločnosti Google do USA prenesú plné IP adresy. S poverením prevádzkovateľa tejto webstránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania tejto webstránky, na vytvorenie správ o aktivitách na stránke a na poskytnutie ďalších služieb poskytovateľovi webstránky, ktoré sú spojené s používaním webstránky alebo internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nie je prepojená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu týchto cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadania; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemusia byť prípadne dostupné všetky funkcie tejto stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zamedziť zhromažďovaniu údajov vytvorených pomocou cookies a týkajúcich sa vášho používania webstránky (vrátane IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, tým, že si kliknutím na nasledujúci odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a nainštalujete príslušné rozšírenie prehliadača.

Ďalšie informácie k používateľským podmienkam a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na tejto webstránke boli Google Analytics rozšírené o kód „anonymizeIp“, aby bolo zaručené anonymné zhromažďovanie IP adries (IP-masking).

 

Google Tag Manager<br/> Na správu našej webstránky a na integráciu technológií založených na cookie používame služby Tag Manager, ktorý je ponúkaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tým pádom sa pri každej návšteve našej webstránky poskytne vaša IP adresa serveru spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA. IP adresa sa spoločnosťou Google v rámci služieb Tag Manager neukladá a používa sa na integráciu technológií spravovaných službou Tag Manager. Tag Manager sám o sebe nevkladá žiadne cookies.

 

Crazy Egg<br/> Naša webstránka používa na analýzu službu spoločnosti Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, United States, www.crazyegg.com. Táto služba umožňuje pri použití cookies vyhodnotiť, akým spôsobom používate webstránku (napríklad ktorý obsah bol zakliknutý). Na tento účel sa používateľský profil vizuálne znázorní pomocou takzvaných „Heatmaps“. Použitím Crazy Egg sa neukladajú, nespracúvajú a nepoužívajú žiadne vaše osobné údaje. Iba sa pri používaní pseudonymov vytvárajú používateľské profily. Údaje zhromaždené pod pseudonymom sa nevedú spolu s reálnymi údajmi.

 

Java-Scripts

Youtube<br/> Na našej stránke je umiestnený Java Script Code spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej ako Youtube). Využívame služby poskytovateľa Youtube na integráciu videí na našu webstránku. Ak na vašom prehliadači aktivujete Java-Script a nemáte nainštalovaný žiadny Java-Script-Blocker, sprostredkuje váš prehliadač prípadné osobné údaje spoločnosti Youtube. Nevieme, ktoré údaje Youtube spojí s poskytnutými údajmi a na aké účely ich Youtube používa. Ďalšie informácie nájdete z vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Aby ste celkovo zabránili vykonaniu Java-Script Code spoločnosti Youtube, môžete si nainštalovať Java-Script-Blocker (napr. www.noscript.net alebo www.ghostery.com).

 

Google Maps<br/> Táto webstránka používa produkt Google Maps spoločnosti Google Inc. Používaním tejto webstránky vyhlasujete súhlas so zhromaždením, spracúvaním a použitím automaticky zozbieraných údajov spoločnosťou Google Inc., jej zástupcom, ako aj tretími stranami. 

Podmienky používania Google Maps nájdete na: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

Facebook Connect<br/> Facebook Connect je služba spoločnosti Facebook, Inc. Použitie Facebook Connect podlieha podmienkam ochrany údajov a podmienkam používania spoločnosti Facebook. Používaním Facebook Connect sa nám postúpia údaje z profilu na Facebooku a na Facebooku zverejnené údaje z vášho profilu. Opačne môžu byť aj údaje prenesené od nás do vášho profilu na Facebooku. Vaše prenesené údaje ukladáme a spracúvame na účely registrácie na platforme. Registráciou Facebook Connect súhlasíte s prenesením profilových údajov z vášho profilu na Facebooku na našu spoločnosť, ako aj s prenesením údajov od nás spoločnosti Facebook.

 

Social Media Plug-ins

Facebook<br/> Do našej webstránky sú integrované rozšírenia (Plug-In) sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Rozpoznáte to podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „Like“ pod článkom, ako aj podľa „Facebook Blog-Radar“, ako aj Facebook Blog-Page v postrannej lište (ďalej ako rozšírenia Facebook). Na základe rozšírení Facebook sa pri návšteve našej stránky vytvorí priame prepojenie medzi vašim prehliadačom a serverom spoločnosti Facebook. Návštevou našej stránky dostane Facebook informácie o tom, že ste s vašou IP adresou navštívili našu stránku. Kliknite na tlačidlo „Like“ na našej stránke, ak ste v rovnakom čase prihlásený aj do svojho profilu na Facebooku a obsah našich stránok sa prepojí s vašim profilom na Facebooku. Následne môže Facebook priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Tým pádom vás upozorňujeme na to, že v prípade akýchkoľvek otázok o ochrane údajov spoločnosti Facebook, kliknite na nasledujúci odkaz: http://de-de.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby Facebook priradil vašu návštevu našich webstránok k vášmu profilu na Facebooku, prosíme vás, aby ste sa pri návšteve našej webstránky odhlásili zo svojho profilu na Facebooku.

 

Právo na informácie a namietanie <br/> Máte právo na informácie, opravu, zmazanie, obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. 

Okrem toho máte právo na odvolanie akéhokoľvek udeleného súhlasu na spracúvanie vašich osobných údajov. Zákonnosť spracúvania osobných údajov až do odvolania nie je odvolaním dotknutá.

Máte právo na námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy. V prípade námietky sa vaše osobné údaje nebudú viac spracúvať na účely priamej reklamy.

Máte právo na sťažnosť, ktorú môžete vyjadriť kontrolnému orgánu (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, dsb@dsb.gv.at).

 

Kontaktujte nás na nasledujúcich kontaktných údajoch: 

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG<br/> Radingerstraße 16<br/> 5020 Salzburg/Rakúsko<br/> Tel: +43/662/4090-0<br/> Fax: +43/662/4090-660<br/> E-mail: office@lagermax.com