Međunarodni transport

Tako uvek dobro vozite.

Lagermax Autotransport grupa je jedan od najvećih i najiskusnijih specijalizovanih špeditera u automobilskoj industriji.

Mi smo specijalizovana špedicija za centralnu, južnu i istočnu Evropu jer imamo filijale u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Kao deo zajedničkog ulaganja Lagermax Autotransport ima filijale u Bugarskoj i Srbiji.

Zbog naše posvećenosti okolini, koristimo u velikoj meri ekološke načine transporta, kao što su železnica ili brod. Kаmiоnski vоzni pаrk koji se sastoji 523 spеciјаlnih vоzilа gаrаntuје еfikаsnu pоdršku nаšim dоmаćim i strаnim kupcimа.

Uvoz vozila iz SAD

Lаgеrmаx Аutоtrаnspоrt је pоuzdаn pаrtnеr zа trаnspоrt vоzilа iz SАD u Еvrоpu. 

Vaša kontakt osoba

Lagermax Autotransport GmbH | Straßwalchen Rene Niederhauser
Lagermax Straße 1 5204 Straßwalchen, Austrija
T.: +43 6215 84853305 F.: +43(0)6215/8485-390
Lagermax Autotransport GmbH | Straßwalchen Riad Islamovic
Lagermax Straße 1 5204 Straßwalchen, Austrija
T.: +43 6215 84853310
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.