Noćni depo

Dostava 24/7.

Primalac robe ima prostoriju koja se zaključava, otpornu na vremenske uslove i koja se može isporučiti noću. Sva naša vozila su opremljena platformom za podizanje i odgovarajućim pomagalima za utovar, tako da naši vozači mogu da isporuče i teške i kabaste pošiljke.

U najboljem slučaju, noćni depo je osvetljen i dostupan na nivou zemlje. Takođe bi nam bilo drago da kontaktiramo vaše primaoce i lično razjasnimo opcije isporuke na licu mesta.