Nočný sklad

Dodávky v každom čase.

Príjemca tovaru disponuje uzatvárateľnými priestormi odolnými voči poveternostným vplyvom, do ktorých je možné dodávať v noci. Všetky naše vozidlá sú vybavené zdvíhacou plošinou a príslušnými nákladnými pomôckami, takže naši vodiči môžu doručovať aj ťažké a rozmerné zásielky.

V najlepšom prípade je nočný sklad osvetlený a prístupný po rovine. Bez problémov môžeme kontaktovať aj vašich príjemcov a osobne sa na mieste dohodnúť o dodacích možnostiach.