Ein Arbeiter scannt mit einem digitalen Geraet ein Paket

Logistika vrátených dodávok

Rýchle a precízne spracovanie.

Rýchlym spätným dodaním tovaru odosielateľovi v dôsledku nesprávnej alebo  chybnej objednávky či uplynutia záručnej lehoty a pod. poskytuje Lagermax so svojou  logistikou vrátených objednávok  jednoduchú a pohodlnú možnosť zmeniť tieto okolnosti na konkurenčnú výhodu.

Minimálne dodacie lehoty pri vracaní dodávok.
Lagermax Mitarbeiter bei Inventur mittels Scanner.
Aby ste vedeli, kde sa váš tovar nachádza.
Lagermax Mitarbeiter hat ein Mobilgeraet in der Nahaufnahme