Štandardy kvality

Stabilita a flexibilita ako základ úspechu. 

Kvalita, ochrana životného prostredia a zákaznícka spokojnosť sú piliere našej činnosti – sú tým, čo nás vyznačuje. Považujeme sa za kooperatívnych partnerov našich zákazníčok a zákazníkov a s vášňou sa zasadzujeme o logistické riešenia na mieru. Kombináciou individuálneho nasadenia, vysokej kompetencie a udržateľného prístupu vytvára Lagermax štandardy kvality, ktorými spĺňame nároky našich zákazníkov, pracovníkov aj životného prostredia. Takto zaisťujeme podnikateľskej skupine Lagermax dlhodobé úspešné postavenie.

Eine dynamische Aufnahme von mehreren Lagermax Mitarbeitern die seitlich an der Kamera auf einem Parkplatz vorbeigehen.

Spoločné štandardy

 

Dodržiavanie spoločných smerníc tvorí základ nášho dlhodobého úspechu a podčiarkuje zodpovednosť, ktorú máme voči našim zákazníkom, pracovníkom a životnému prostrediu. Stále pritom sledujeme cieľ, aby sme v celom hodnotovom reťazci konali ekologicky a účinne.

Partnerstvo & zákaznícka spokojnosť.

Náš najvyšší cieľ? Nadšení zákazníci, ktorí s nami spolupracujú dlhodobo. Myslíme a konáme vždy v súlade s vašimi požiadavkami a očakávaniami. Ako spoľahlivý partner poskytujeme prvotriedne a individuálne riešenia. Spoločne dohodnuté projekty realizujeme nákladovo efektívne, zodpovedne voči životnému prostrediu a dochvíľne.

Man sieht einen Lagermax Team-Leiter beim Training mit einem jüngeren Kollegen

Vedenie & podpora.

Podpora pracovníčok a pracovníkov pre nás zohráva dôležitú úlohu. Jasným stanovením cieľov a cennými informáciami vám pomôžeme úspešne konať. Našu podnikateľskú kultúru vyznačuje tímová práca, otvorenosť a čestnosť,pretože vieme: napredovať budeme iba spoločne. Ceníme si kompetencie každého jednotlivca a ponúkame cielené možnosti rozvoja a podpory.

Náš štýl vedenia sa vyznačuje účasťou, cieľavedomosťou a orientáciou na výsledky. Stále pri tom dbáme na dôstojnosť, slobodu a práva každého jednotlivca. Aby sme šli s dobou, neustále rozvíjame naše metódy vedenia a sme otvorení novým myšlienkam aj zmenám.

Spoľahlivo & bezpečne.

Obchodné vedenie Lagermax stanovuje jasné ciele kvality, ochrany životného prostredia a informačnej bezpečnosti. V postupe „zhora nadol“ sa s vedúcimi pracovníkmi dohodnú príslušné opatrenia, ktoré sa presadzujú v celom podniku. Dodržiavanie interných postupov a relevantných zákonov a predpisov má zásadný význam. Len takýmto spôsobom môžeme našim zákazníkom ponúknuť tie najlepšie výsledky.

Naše aktuálne certifikácie: 

Lagermax Logistics Austria: 

Lagermax Autrotransport GmbH:

Lagermax pobočka Villach: 

  • SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability)

 

Man sieht einen blauen Lagermax LKW von oben auf einer Straße die durch einen dichten Wald führt

Aktívne pre budúcnosť.

 

Kladieme veľký dôraz na zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi a aktívne sa angažujeme pri ochrane našej planéty. Naším cieľom je znížiť záťaž životného prostredia a stále dodržiavať zákonné predpisy. Neustálym informovaním – interne aj externe – vytvárame povedomie a podporujeme udržateľné zaobchádzanie s naším životným prostredím.

Udržateľnosť v Lagermax

Komunikácia & transparentnosť.

Komunikácia a informácie sú podstatnou súčasťou našej každodennej práce. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, staviame na efektívnom dialógu medzi rôznymi podnikateľskými oblasťami, oddeleniami, pracovníkmi, ako aj s našimi zákazníkmi a partnermi. Transparentná interná komunikácia vedie k jasnosti. Naši pracovníci tak môžu lepšie chápať ciele a rozhodovacie procesy. Prístup k týmto informáciám zvyšuje kvalitu našich výkonov a zlepšuje spoluprácu.

Efektívnosť & optimalizácia.

Náš dôraz je na ziskových výsledkoch, ktoré zaručujú udržateľný rast našej spoločnosti – v zmysle všetkých aktérov. Kladieme si jasné ciele a overujeme ich úspech. Vsádzame pri tom na neustále zlepšovanie: stálou optimalizáciou našich pracovných postupov zvyšujeme našu výkonnosť a dosahujeme merateľné výsledky.

Frau und Mann stehen nebeneinander und arbeiten an einem Klemmbrett und im Hintergrund sieht man Autos gelagert.

Vzájomný rešpekt.

Verejný imidž Lagermax Group sa vyznačuje profesionálnym vystupovaním a zodpovedným konaním celého osadenstva. Náš kódex správania obsahuje záväzné pravidlá, ktoré platia pre   tím v Lagermax. Tieto pravidlá nás podporujú pri tom, aby sme v bežnom pracovnom dni suverénne zvládli etické a právne výzvy. Takto zaručujeme profesionálnosť a integritu vo všetkom, čo robíme.

Služby
Čím pohybujeme. 
Naše služby
Man sieht mehrere Lagermax Anhaenger und einen Sattelschlepper im Hochformat
O nás
Čo nami hýbe.
Informácie o Lagermax Group
Lagermax Mitarbeiter Team geht auf Parkplatz nach vorne